Algemene voorwaarden

Welkom op BigGreenSmile.nl.

BigGreenSmile.nl is de handelsnaam van Big Green Smile Europe BVBA, gevestigd te 2390 Malle (België), Delften 23 - hal 66, ondernemingsnummer 0848.403.174. Bijgewerkt op [november 2012].

U vindt hierna de algemene verkoopsvoorwaarden die het gebruik van deze site beheersen.

Privacy

BigGreenSmile.nl neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Voor meer inlichtingen kan U onze privacy policy lezen.

Beveiligde betaling

Voor bestellingen verricht op onze site beschermen wij uw persoonsgegevens en betalingsgegevens tijdens de overbrenging dank zij een software ter bescherming van communicaties SSL (Secure Sockets Layer) die de verstrekte inlichtingen encodeert.

Betaling

Betalingen worden uitgevoerd via bankkaart, kredietkaart, Ideal of Paypal. De transacties gebeuren via een beveiligd betalingsportaal beheerd door WordPay. Uw persoonsgegevens zijn op geen enkel ogenblik toegankelijk voor werknemers van deze site. Ze worden noch geregistreerd noch bewaard door BigGreenSmile.nl.

Verkoopsvoorwaarden

Beschikbaarheid van voorraden - artikelen verkocht op BigGreenSmile.nl zijn in het algemeen beschikbaar voor levering op de dag van de bestelling indien deze voor de middag wordt uitgevoerd, de volgende dag voor bestellingen die ’s namiddags worden uitgevoerd, en dit van maandag tot vrijdag. Indien één van de gekozen producten niet meer beschikbaar is, zal BigGreenSmile U telefonisch of per e-mail contacteren en U verschillende opties voorstellen die ter uwer beschikking zijn.

BigGreenSmile behoudt zich het recht voor zonder vooropzeg de herbevoorrading op te schorten van producten in geval van voorraadonderbreking of in geval van onderhoudswerken aan de website.

BigGreenSmile behoudt zich eveneens het recht voor haar prijzen te wijzigen zonder vooropzeg of verwittiging. De huidige prijzen van de producten worden duidelijk aangegeven op de productpagina’s (BTW inclusief indien toepasselijk).

Zodra de bestelling is geplaatst bij BigGreenSmile.nl ontvangt U een e-mail die bevestigt dat uw bestelling ontvangen werd (deze mail vormt geen bevestiging van beschikbaarheid van de producten), gevolgd door een e-mail die U bevestigt dat uw bestelling verzonden is. Deze laatste bevestigingsemail vormt de aanvaarding onzerzijds van uw bestelling.

Terugbetalingen gebeuren via dezelfde methode als het plaatsen van bestellingen.

Promoaanbiedingen en promocodes. BigGreenSmile.nl kan van tijd tot tijd promoties en promocodes aanbieden en heeft het recht hier zonder vooropzeg een eind aan te stellen. Een promocode ontvangen garandeert niet dat deze zal aanvaard worden nadat de aanbiedingsperiode verstreken is. Deze codes kunnen niet toegepast worden op producten die reeds genieten van een voordeelaanbieding of producten waarop reeds een korting wordt toegepast. Dit omvat de promotieproducten die aan de aankoopkorf worden toegevoegd zonder kosten voor de cliënt. Producten die genieten van kortingen moeten besteld worden voor het einde van de aanbieding in kwestie om van het voordeel te kunnen genieten.

Leveringen – alle details omtrent de modaliteiten van levering zijn hier beschikbaar. Indien uw bestelling beschadigd wordt tijdens de levering, gelieve ons dan te contacteren teneinde ons het probleem mede te delen.

Retourneren - we willen graag dat je helemaal tevreden bent met je aankopen op BigGreenSmile.nl. Mocht dit niet het geval zijn, laat het ons dan weten. Wij betalen je graag terug in de vorm van een tegoedbon, storten het bedrag terug op je rekening of sturen je binnen 60 dagen een vervangend artikel. De artikelen die worden geretourneerd moeten worden verpakt in de originele verpakking met het bestelnummer, de reden voor de retourzending en je uitdrukkelijke verzoek om terugbetaling of vervanging. Als we een fout hebben gemaakt bij de levering of als het artikel beschadigd of defect is, vergoeden we de retourkosten.

Annulatie van een bestelling – U hebt het recht om een bestelling te annuleren binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt worden teruggestuurd, in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Gelieve eveneens het bestelnummer en uw verzoek om terugbetaling bij te voegen.

Overmacht – wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging of niet-naleving van onze verbintenissen tengevolge van externe elementen buiten onze controle, of de onmogelijkheid om ons materialen en goederen aan te schaffen tenzij aan hogere prijzen. In deze gevallen van overmacht behouden wij ons het recht voor de overeenkomst (gedeeltelijk of geheel) te ontbinden zonder aansprakelijkheid op te lopen tegenover de cliënt.

Samples

Samples zullen enkel geleverd worden bij bestellingen van producten voor 50 euro of meer (bestelkosten niet inbegrepen). Er is een limiet van 2 samples per bestelling.

De samples worden geleverd onder voorbehoud van beschikbaarheid. In geval van voorraadonderbreking zal het staal in kwestie uit de bestelling geannuleerd worden en niet vervangen worden. De samples moeten besteld worden vooraleer betaling is uitgevoerd.

Eens de bestelling geplaatst is kunnen ze niet toegevoegd worden.

Wij aanvaarden geen retour van samples.

Bescherming van het privacy

BigGreenSmile Europe BVBA (handelsnaam BigGreenSmile.nl) treft maatregelen overeenkomstig de normen van de industrie om de bescherming en de confidentialiteit van uw persoonsgegevens te verzekeren. Wij verzamelen alle gegevens op een beveiligd netwerk van servers en verzekeren ons ervan dat alle gegevens confidentieel blijven, tenzij wij bij wet verplicht worden de gegevens mee te delen, hetzij op basis van bestaande hetzij op basis van toekomstige wetgeving.

Op het ogenblik van uw inschrijving op onze site of de aankoop van een product verzoeken wij U om persoonsgegevens te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, facturatieadres, leveringsadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze informatie om uw bestelling te behandelen en U de diensten te leveren die U als cliënt nodig hebt.

Mogelijks zal U van tijd tot tijd van ons e-mails ontvangen op het e-mailadres dat U hebt opgegeven bij de inschrijving op onze site, teneinde U te informeren omtrent onze producten en promoties. Ook zal U e-mails ontvangen ter bevestiging van uw bestelling.

Sommige cliënten kunnen eveneens een mail ontvangen om hen te verzoeken hun advies te verstrekken omtrent de dienstverlening, en dit teneinde uw aankoopervaring in de toekomst nog te verbeteren.

Het is onze politiek om dit type van informatie niet aan derden te verkopen of verhuren.

Wij gebruiken cookies om uw aankoopsessie te volgen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op de harde schijf van uw computer plaatst teneinde bepaalde gegevens te bewaren over uw aankoopsessie en ons te helpen om uw computer te identificeren. Indien de huidige instelling van uw computer deze cookies weigert zal U niet in de mogelijkheid zijn onze website te gebruiken. Deze cookies brengen in geen geval schade toe aan uw computer.

Alle gegevens vervat in onze verkoopsvoorwaarden betreffende onze politiek van bescherming van persoonsgegevens zijn correct op het moment van publicatie, [november 2012].

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft U ten allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien U niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan U schrijven naar BigGreenSmile Europe, Steenovenstraat 1A, 2390 Malle, België met duidelijke vermelding van uw gegevens.

Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde hetzij tijdelijk hetzij definitief de via deze site aangeboden diensten te wijzigen of stop te zetten, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk.

Uw gebruik van deze website na dergelijke wijzigingen zal beschouwd worden als een aanvaarding uwerzijds van deze wijzigingen.

Betwistingen – toepasselijk recht

Huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elke betwisting m.b.t. bestellingen bij of leveringen door BigGreenSmile.nl, de interpretatie of de uitvoering van huidige algemene voorwaarden en de gevolgen daarvan zal behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Algemene voorwaarden voor Big Green Deals

 1. Een accounthouder moet minimaal 18 jaar zijn en een geldig e-mail adres hebben. 
 2. Iedere accounthouder heeft recht op 1 account, niet op meerdere. 
 3. Om te genieten van de maandelijkse kortingen, moet je wel een account hebben. Iedere maand mailen we verschillende persoonlijke vouchers. 
 4. Accounthouders zijn verantwoordelijk om hun gegevens up-to-date te houden. BigGreenSmile is niet verantwoordelijk als vouchers niet zijn geint door oude e-mail adressen. 
 5. BigGreenSmile heeft het recht de promotionele aanpak te veranderen, zonder eerst een waarschuwing te sturen. 
 6. BigGreenDeals programma is gemaakt voor persoonlijk gebruik, niet voor zakelijke klanten. 
 7. Kortingscodes kunnen niet worden gekocht, verkocht en worden geruild. 
 8. BigGreenSmile heeft het recht de minder vouchers te sturen of codes te weigeren. Accounts mogen ook worden geweigerd of geannuleerd. BGS mag het promotionele programma ook altijd wijzigen. 
 9. Vouchers zijn geldig tijdens de maand waarin ze uitgegeven worden. Voor een enkel aankoop van het geselecteerd product.
 10. Vouchers kunnen niet worden hergebruikt of opnieuw worden uitgegeven na de voucher vervaldatum. 
 11. Elke voucher moet worden geactiveerd in het account. 
 12. Elke voucher kan maar 1x worden gebruikt. Als een bestelling geannuleerd wordt, teruggestort wordt en dat we misdrijf vermoeden, kunnen wij de kortingscodes intrekken. 
 13. Mocht je een voucher hebben en hetzelfde product staat in promotie, dan geldt de voucher. Kortingen zijn niet cumuleerbaar. 
 14. Vouchers zijn gebaseerd op je vorige aankopen. Ze kunnen niet worden aangevraagd.

Wedstrijden

De volgende regels zijn van toepassing op alle wedstrijden die door of namens BigGreenSmile Bvba worden georganiseerd, tot nader bericht of tot ze gewijzigd worden.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, stemmen de deelnemers (of zij die voor een bepaalde deelnemer stemmen) en alle andere betrokken personen (al deze personen worden 'deelnemer' genoemd) ermee in dat ze gebonden zijn aan dit reglement, en aan eventuele wedstrijdinstructies, die mogelijk af en toe worden gewijzigd.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om zichzelf op de hoogte te houden van eventuele updates van deze regels, en zij erkennen dat niet-naleving van deze regels kan leiden tot diskwalificatie zonder opgave van redenen of mogelijkheid tot betwisting.

Als u een wedstrijd invult en indient, doet u automatisch mee aan de trekking voor één van de prijzen. Er wordt niet over gecorrespondeerd en de winnaars worden binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per post of e-mail op de hoogte gesteld.

De wedstrijden staan niet open voor werknemers van BigGreenSmile Bvba of deelnemende bedrijven. Er wordt geen alternatief in contanten geboden. De beschreven prijs (prijzen) is (zijn) beschikbaar op de datum van publicatie. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die de promotie of de toekenning van de prijs onmogelijk maken door redenen buiten de controle van BigGreenSmile Bvba , die naar eigen goeddunken de promotie/ prijzen kan wijzigen of aanpassen. De lezer stemt ermee in dat BigGreenSmile Bvba als gevolg hiervan niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Bewijs van e-mailing zal niet worden aanvaard als bewijs van levering en er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor verloren, vertraagde of zoekgeraakte inzendingen of voor een technische storing of voor om het even welke omstandigheid die de wedstrijd kan verstoren of vervalsen.

Tenzij anders vermeld, is deelname aan alle wedstrijden voorbehouden aan deelnemers van 18 jaar of ouder.

De beslissing van BigGreenSmile Bvba is definitief en het is een voorwaarde voor deelname aan een wedstrijd dat de deelnemer ermee instemt gebonden te zijn aan deze regels, ongeacht of ze gepubliceerd zijn of niet, en dat de beslissingen van de wedstrijdjury over welke kwestie dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met de wedstrijd definitief zijn.

Het doen van een aankoop is niet nodig en er kan niet meer dan één deelnemer per gezin zijn.

Alleen inwoners van Nederland en België kunnen aan de wedstrijd deelnemen, tenzij anders vermeld.

U heeft 14 dagen de tijd om te bevestigen dat u de prijs accepteert. Als u niets van zich heeft laten horen, hebben wij het recht om een andere winnaar te kiezen.

Reviews

Door inhoud aan BigGreenSmile voor te leggen, verklaart en garandeert u dat:

 • u de enige auteur en eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten;
 • u vrijwillig afstand hebt gedaan van alle 'morele rechten' die u op dergelijke inhoud hebt;
 • alle inhoud die u plaatst accuraat is;
 • u ten minste 18 jaar oud bent;
 • en dat het gebruik van de door u geleverde content niet in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden en geen enkele persoon of entiteit schade zal berokkenen.

U gaat er verder mee akkoord en garandeert dat u geen inhoud zult indienen:

 • waarvan u weet dat deze onjuist, onnauwkeurig of misleidend is; 
 • die aanzet tot geweld; 
 • die inbreuk pleegt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of op het recht op publiciteit of privacy van derden; 
 • die in strijd is met enige wet, statuut, verordening of reglementering (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die welke betrekking hebben op exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of valse reclame);
 • die lasterlijk, beledigend, haatdragend, racistisch of religieus bevooroordeeld of beledigend is of redelijkerwijs kan worden beschouwd als beledigend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend voor een individu, een partnership of een bedrijf;
 • waarvoor u bent gecompenseerd of een vergoeding heeft gekregen van een derde partij;
 • dat alle informatie omvat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers; U gaat ermee akkoord BigGreenSmile (en haar directeuren, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en externe dienstverleners) te vrijwaren van alle claims, eisen en schade (feitelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Voor elke inhoud die u indient, verleent u BigGreenSmile het eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, overdraagbare recht en de licentie om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, in zijn geheel te verwijderen, te publiceren, te vertalen en/of te verkopen en/of te distribueren en/of deze inhoud op te nemen in elke vorm, elk medium of elke technologie over de hele wereld, zonder daarvoor een vergoeding aan u te moeten betalen.

Alle inhoud die u indient, mag naar eigen goeddunken van BigGreenSmile worden gebruikt. BigGreenSmile behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website te verkorten of te verwijderen als BigGreenSmile naar eigen goeddunken van mening is dat deze inhoud in strijd is met de inhoudsrichtlijnen of enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden. BigGreenSmile garandeert niet dat u een beroep kunt doen op het bewerken of verwijderen van de inhoud die u hebt ingediend. Beoordelingen en schriftelijke commentaren worden over het algemeen binnen twee tot vier werkdagen geplaatst. BigGreenSmile behoudt zich echter het recht voor om inzendingen om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren. U erkent dat u, niet BigGreenSmile, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Geen van de inhoud die u indient is onderworpen aan enige verplichting tot vertrouwen van BigGreenSmile, zijn agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of derde dienstverleners en hun respectievelijke directeuren en werknemers.

Door uw e-mailadres in te dienen in het kader van uw beoordeling, gaat u ermee akkoord dat BigGreenSmile en haar externe serviceproviders uw e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw beoordeling en andere administratieve doeleinden.

BigGreenSmile staat niet toe dat de inhoud van de beoordelingen en reviews door derde partijen worden gebruikt zonder haar voorafgaande toestemming.

Het volgende is niet acceptabel op deze site (deze lijst is niet exclusief):

 • Ongepast of onveilig advies.
 • Vernederende verwijzing naar een product, bedrijf of instelling.
 • Reviews die in de ogen van de moderatoren vulgair, beledigend, seksueel georiënteerd, racistisch of beledigend taalgebruik bevatten.
 • Review die schaamteloze advertenties lijken te zijn.
 • Reviews die beledigend of verontrustend zijn voor iedereen die ze leest (ook wanneer gebruikers misbruik hebben gemeld op een bericht).
 • Reviews die persoonlijke gegevens bevatten zoals e-mailadres, postadres of telefoonnummer.
 • Reviews die prijsinformatie bevatten die misleidend is.
 • Reviews die worden gepost met een gebruikersnaam die als beledigend kan worden beschouwd.

Als gebruikers zich niet aan deze richtlijnen houden, kan BigGreenSmile hun berichten verwijderen. BigGreenSmile behoudt zich het recht voor om elk bericht of elke beoordeling die op BigGreenSmile wordt weergegeven op elk moment te verwijderen, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving.

Ons klantendienstadres

Big Green Smile Europe BV
Delften 23, Hal 66 
2390 Malle
België

OSS BTW bestellingen: BE0848403174
Bankgegevens:
IBAN: BE87 7310 2625 0494 BIC: KREDBEBB